Az adóstárs és a kezes szerepei, valamint kötelezettségei hitelfelvételkor

Minden hitelfelvétel egy évekre, gyakran évtizedekre szóló elköteleződés, aminek részeként a bankoknak alaposan meg kell bizonyosodnia arról, hogy az igénylő majd vissza tudja fizetni az így kapott összeget. Emiatt van szükség arra, hogy a pénzintézetek a hitelbírálatok során minden tekintetben körbejárják majd a leendő adós anyagi helyzetét a keresettől kezdve a megfelelő munkahelyig bezárólag.

Csakhogy akadnak esetek, amikor hiába van valakinek rendszeres jövedelme és biztos munkahelye, olyan keveset keres, vagy olyan nagyok a meglévő kiadásai – például éppen egy másik kölcsön miatt –, hogy nem kaphat új hitelt. Ilyenkor lehet szükség egy kezes vagy más néven adóstárs bevonására az igényléshez.

Mi indokolja az adóstárs bevonását?

Egy adóstárs bevonására minden hitelügylet esetén csak rendkívül indokolt esetben van szükség. Ezek a következők lehetnek:

  • a hitel igénylőjének túl kevés a keresete;
  • foglalkoztatása nem rendszeres;
  • munkaviszonya nem rendezett, nincs állandó alkalmazásban;
  • jövedelme nem felel meg a bankok elsődleges jövedelemként elfogadható típusainak;
  • nem nyolcórás munkaviszonyban dolgozik;
  • életkora nem megfelelő a felvételhez, így lehet túl fiatal, de túl idős is;
  • vállalkozók esetén a még lezáratlan első üzleti év.

Ki lehet adóstárs?

Az adóstársra ugyanazok a szabályok vonatkoznak a hitelügylet kapcsán, mint az igénylőre

Ennek megfelelően csak az vállalhat kezességet, aki megfelel a rendszeres nettó jövedelemhez, illetve a biztos munkahelyhez kapcsolódó követelményeknek.

A legtöbb bank esetében ez azt jelenti, hogy az illető megkeresi legalább a havi nettó minimálbér összegét, és legalább 3-6 hónapja biztos munkahelye van, mindezt pedig igazolni is tudja. 

Egy barát is lehet kezes

Általában a közvetlen családtagokat szokás adóstársként bevonni egy hitelügyletbe, ezáltal férj, feleség, szülő vagy testvér, de távoli rokon, illetve barát is vállalhat kezességet, ennek nincs jogszabályi feltétele.

Szintén gyakori jellemzője az adóstársaknak, hogy van valamilyen érdekeltségük a hitelfelvételben, ezáltal közösen szeretnének lakáshitelt felvenni egy új ház megvásárlásához, vagy együttesen van szükségük személyi kölcsönre egy autócseréhez.

Az adóstárs felelőssége

Sokan úgy vállalnak adóstársi kötelezettséget egy hitel felvételekor, hogy bele sem gondolnak, pontosan milyen felelősség terheli őket, hiszen a kötelezettségek tekintetében ugyanazok vonatkoznak egy kezesre, mint a kölcsön igénylőjére.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy egy adóstárs a teljes vagyonával felelős azért, hogy amennyiben valami történik az adóssal, akkor ő fizesse vissza annak tartozását. Ez alól egyedül a dologi adósok különböznek, akiknek nem lesz teendőjük, de a zálogjoggal terhelt ingatlanról így is le kell mondaniuk, ha ilyen kölcsöntípusról volt szó.

Adós = adóstárs

Büntetőjogilag és a kötelezettségek tekintetében az adóstárs ugyanolyan szinten áll az adóssal. Ez azt jelenti, hogy a pénzintézet mindkét fél részéről követelheti a tartozás kifizetését, mert a bankok csak olyan szerződést íratnak alá, melyben a kezesek kijelentik, hogy az adósság ugyanakkora hányadáért felelnek, mint az igénylők.

Emiatt találkozhatunk bizonyos hiteltípusok – különösen a lakáskölcsönök – esetén olyan kitételekkel, melyek során a pénzintézetek csak abban az esetben engedik adóstársak bevonását, ha azok házastársi- vagy legalább élettársi kapcsolatban vannak egymással.

Az adóstárs bármikor kiléphet

Azt természetesen minden adóstársnak tudnia kell, hogy nem kötelező a futamidő végéig megmaradnia a hitelügyletben, tehát bármikor kiléphet, ha a kölcsön megfelelően van törlesztve.

Ilyenkor az adóstárs kicserélhető, amennyiben szükség van rá, de előfordulhat, hogy a kölcsöntörlesztés nélküle is folytatódhat tovább.

Ilyen eset például, ha az adós keresete megnövekedett, ezáltal már önmagában is elegendő ahhoz, hogy problémamentesen törlessze kölcsönét, de haláleset vagy válás egyaránt okozhatja a változást. Lényeges ezt minden esetben jeleznie az adósnak a bank felé, hiszen ilyenkor ismét minősítésre kerül sor, ami egyben költséges szerződésmódosítással is jár.

Az adóstárs sem mentesül a JTM alól

A JTM a Jövedelemarányos Törlesztőrészlet Mutató, mely a mai Magyarországon kifejezetten hasznos segítség ahhoz, hogy senki se vállalhassa túl magát egy kölcsönnel, ezáltal csak jogszabályi keretek között szabad leterhelnie egy banknak a leendő adóst, ami 500 ezer forintos nettó havi jövedelem esetén maximum a rendszeres fizetés fele lehet.

Hiába szeretnénk tehát mi minimálbér mellett 10 év alatt visszafizetni 20 millió forintot, ha a JTM megköti a bankok kezét, ez ugyanis az illető ellehetetlenítéséhez vezetne.

Ez a feltétel pedig az adóstársra is vonatkozik, tehát soha nem lehetünk kezesek, ha a kalkulált törlesztőrészlet a havi jövedelmének több mint a fele.

Az adóstársi kötelezettségek és a válás

Mivel a legtöbb hitelügyletben házastársi kötelék fűzi össze az adóstársakat, ezért rendkívül fontos foglalkozni a válás témájával, hiszen a házaspárok által közösen igényelt hiteleknél ez komoly problémákat vethet fel.

Fontos tudni, hogy Magyarországon a legtöbb pénzintézet mindig kötelezi a házaspárokat arra, hogy mindketten legyenek benne a hitelügyletben.

Kivételek természetesen lehetnek, például olyan esetekben, ha az ingatlan kapcsán a házastárs nem résztulajdonosa annak az ingatlannak, melyre a hitel szól, esetleg házassági szerződést kötöttek, ahol erről másként rendelkeztek.

A banknak mindig tudnia kell a válásról

Sokan trükköznek vele, hogy a válásról nem értesítik azt a pénzintézetet, ahonnan korábban kölcsönt vettek fel, csakhogy ez rendkívül rizikós döntés, kivéve abban az esetben, ha a házassági szerződésben volt erre vonatkozó pont, esetleg a felek már a válóper előtt írtak egy vagyonmegosztási szerződést.

Amennyiben azonban nincs ilyen a birtokunkban, büntetőjogi felelősségünk értesíteni a hitelező bankot a válásunkról azért, mert függetlenül attól, hogy a bíróság miként dönt ebben a tekintetében, az adósnak és az adóstársnak is fizetési kötelezettségei vannak, amiről meg kell állapodniuk a bankkal.

Ezt érdemes különösen a problémás esetekben mielőbb rendezni, hiszen amint felhalmozódnak elmaradt törlesztések, komolyabb gond, akár KHR listára kerülés is lehet a vége.

Lehetőségek a válás után

Ha válás után vagyunk, több lehetőségünk is létezik a folytatásra adósként és adóstársként egyaránt. Egyetlen gond, hogy mindegyik esetben a két fél maximális együttműködésére van szükség, tehát amennyiben problémás a válási folyamat, esetleg olyan eset áll fenn, aminek részeként az adós vagy az adóstárs nem tud megjelenni a bankban, akkor az mindig egyedi eljárásmódot igényel. 

Lássuk a lehetőségeket:

  • Az adós és az adóstárs megállapodhat abban, hogy változatlanul tovább fizetik a hitel törlesztését, csak éppen fele-fele arányban. Ez különösen akkor járható út, ha a kölcsön apropója egy közös gyermek nevén van, akinek mindketten szeretnék megtámogatni az életét ezzel.
  • Szintén járható út, ha csak az adós vagy csak az adóstárs folytatja a kölcsön törlesztését. Ilyenkor a bankoknak új hitelképességi vizsgálatot kell elvégezniük, hogy az adóstárs kivonásra kerüljön az ügyből, esetleg központi adóssá váljon. Ebben az esetben lehetőség van arra, hogy új adóstársat adjunk hozzá a folyamathoz, de minden változáshoz a két eredeti fél aláírására van szükség.

Az állami támogatások is elveszhetnek

Amint a hitelügyletben válás történik az adós és az adóstárs között, abban az esetben a bank teljes egészében átnézi a kapcsolódó ügyleteket, hiszen bizonyos állami támogatások ilyenkor elveszhetnek, egyes esetekben pedig akár még fizetési kötelezettségeink is keletkezhetnek.

Ha például CSOK tartozik a felvett hitelhez, akkor válás esetén ezt a támogatást mindig vissza kell fizetni, kivéve abban az esetben, ha valamelyik fél a támogatott ingatlanban marad életvitelszerűen, és magára vállalja, hogy a ház teljes tulajdonjogának fejében tovább fizeti a kölcsönt, illetve teljesíti a támogatás feltételeit.

A CSOK kapcsán járható út még az is, ha a felek egyszerűen eladják az ingatlant, a kérdéses összegből pedig kifizetik a kölcsönt, mindemellett pedig a kapott állami támogatást is egyenlítik.

Ha babaváró hitelről van szó, a fentiek nem működnek, hiszen nem vissza nem térítendő támogatásról, hanem kamatmentes kölcsönről van szó, ami válás esetén mindig piaci kamatozásúra vált, noha ezen a téren akadnak kiskapuk.

Az adós halála az adóstársra terheli a hitelt

Nemcsak a válással kell azonban foglalkoznunk, ha az adóstárs és a hitel témaköre szóba kerül, hanem a halálesettel is. Ha az adós valamiért elhalálozik, akkor minden esetben az adóstársra száll a teljes tartozás visszafizetésének a terhe, függetlenül attól, hogy egy pár hónapja törlesztett kölcsönről volt szó, vagy egy olyanról, ami lassan a futamidő végéhez közeledik.

Fontos ilyen esetekben az adóstársnak a halotti anyakönyvi kivonattal együtt felkeresni a bankot azért, hogy közös megegyezés szülessen. A pénzintézetek sajnos ilyen esetekben sem túl rugalmasak, pláne nem elnézők, azonban legalább újabb hitelbírálatot vagy költséges szerződésmódosítást ritkán aggatnak az adóstársra.

Az öröklés kérdése

A magyar jogszabályok szerint a hiteltartozás örökölhető, ami fontos dolog lehet egy adóstárs esetén. Nagyon gyakori ugyanakkor, hogy maga az adóstárs is az örökös, ami azt jelenti, hogy egyedül marad a hitelügyben. Ilyenkor nem élhet az öröklés visszautasításának lehetőségével sem, hiszen akkor adóstársként lesz felelősségre vonva, nem örökösként.

Amennyiben mások az örökösök, és mi csak adóstársak vagyunk az ügyben, akkor jellemzően az új adós a leendő örökös lesz majd.

Ő azonban az öröklést a szabályok szerint visszautasíthatja, tehát előfordulhat, hogy adóstársi kötelezettségünk miatt mégis ránk száll majd a kölcsön.

Ha az örökös elfogadja a hitelt, akkor kötelességet vállal arra, hogy a tartozás mellett annak kamatait is visszafizeti a banknak, tehát az adóstársnak fizetési kötelezettsége ilyen esetekben sem lesz.

A különbség az adóstárs és a kezes között

Bár a kezes az adóstárs szinonimája, azonban szerződéskötéskor érdemes lehet odafigyelni a megnevezésre, hiszen a kettő között bizonyos esetekben lehet különbség.

Az adóstárs

Az adóstárs minden esetben egy olyan személyt jelöl, aki a hitelügyletben sokkal előnyösebb helyzetbe hoz minket a bankok számára, ha a kölcsön felvételéről van szó. Segítségével alacsonyabb kamatokat, rövidebb futamidőt, de akár magasabb hitelösszeget is elérhetünk, ezen felül mindig ugyanolyan jogok és kötelezettségek illetik, mint az adóst.

Mivel a hitelképességet egy adóstárs esetében is mindig vizsgálatnak vetik alá, ezért kiadásáról, jövedelméről, meglévő kölcsöneiről, de még munkahelyéről is nyilatkoznia kell. Többnyire házastársak vagy közeli családtagok vállalják ezt a titulust.

A kezes

Általánosságban a kezes is egyfajta adóstárs, azonban többféle típusa ismert, aminek hála szerepük jelentős mértékben különbözhet.

A sortartó kezes

Beszélhetünk például úgynevezett sorstartó kezesről, akit bizonyos esetekben készfizetőként is ismerhetünk. Ők az adóstárshoz hasonlóan kijelentik, hogy a teljes vagyonukkal állnak a kölcsön mögé, ha az adós nem tudja visszafizetni a részleteket, tehát ezen a ponton nincs sok különbség a kettő között, legfeljebb annyi, hogy a banknak nem kell megvárni a sikertelen tartozásbehajtást, előbb is kopogtathat az ajtón a törlesztőrészletek miatt.

Egyszerű kezes

Egészen más a helyzet akkor, ha úgynevezett egyszerű kezesként vagyunk bevonva a hitelügyletbe. Ilyenkor is adóstársi kötelezettségeink vannak, ezek azonban opcionálisak. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy akarata ellenére a bank nem tudja behajtani a tartozást, tehát egyszerű kezes jellemzően csak az lehet, akinek van érdekeltsége a hitelügyletben, például abban a házban lakik, amire a kölcsön szól, így saját érdeke a fennmaradó tartozás kifizetése.

Kártalanító kezes

A kártalanító kezes egy viszonylag új fogalom a hazai hitelpiacon. Lényege, hogy ezzel a titulussal kizárólag arra az összegre vállalunk visszafizetési kötelezettséget, amit a bank már tényleg nem tudott elérni az adóstól, és csak akkor, ha az összes létező, jogszabály szerinti módszert sorra vették, de így sem jutottak hozzá a pénzükhöz.

A kezesség jogszabályi háttere

A kezességnek büntetőjogi kötelezettségei vannak, tehát a jogszabályi háttérről a banknak mindig előre tájékoztatnia kell a kezeseket. Fontos azonban itt kiemelni, hogy a kezesnek nemcsak fizetési kötelezettsége lehet egy hitelügyletben, hanem meg is tagadhatja ezt megfelelő okokra hivatkozva.

Ilyen ok lehet például az, hogy a banki adminisztráció lassúsága miatt előfordulhatott olyan eset, amikor az adós időközben már rendezte törlesztési elmaradását vagy a teljes adósságát, ergo nincs mit behajtani a kezesen.

Szintén gyakori ok, hogy a kezes azt mondja a banknak: azért nem fizet, mert információi szerint az adósnak lehetősége van a törlesztések kiegyenlítésére. Ehhez mindig megfelelő indoklásra, szükség esetén bizonyítékok felvonultatására van szükség a pénzintézet számára.

Ha az adós nem fizet

Nagyon lényeges kiemelni a kezes jogszabályi kötelezettségei kapcsán azt, hogy mi a teendő akkor, ha az adós úgy dönt, lehetőségei ellenére nem fizeti a hitelt. A bank részéről nyilván az a legegyszerűbb, ha a leggyorsabb utat választja a tartozás behajtására – ami esetünkben a kezes, illetve adóstárs lesz –, csakhogy ezen a téren van egy fontos kiskapu.

Konkrétan az, hogy a kezes megtagadhatja a fizetést mindaddig, amíg a bank nem igazolja számára megfelelő iratokkal, hogy az adósságot minden létező és törvényes módon megpróbálták behajtani, ez azonban a megfelelő időintervallumon belül nem hozott eredményt.

Ha az adós elérhetetlen

Sokszor okoz problémát, hogy az adóstárs azért válik aktív szereplővé egy hitelügyletben, mert az adós eltűnt, elköltözött és nem elérhető. Különösen akkor nagy probléma ez, ha az illető egy Európai Unión kívüli országba ment, hiszen ilyenkor a jogi kötelezettségek is határokba ütköznek, tehát a kezesre hárul az adósság rendezése.

Természetesen a kezes ilyenkor is megtagadhatja a fizetést, de kizárólag addig a pontig, amíg a bank papírokkal igazolta, hogy mindent megtett az adós felderítéséért, és megpróbálta rajta behajtani a tartozást.

Adóstársnak lenni nagy felelősség

A fentiekből tehát kiderülhetett, hogy adóstársnak vagy kezesnek lenni óriási felelősség egy hitelügyletben, éppen ezért minden esetben alapos megfontolás szükséges, ha belemegyünk egy ilyen helyzetbe.

Családtagokon kívül soha ne vállaljunk magunkra ilyen terhet, de ebben az esetben is csak akkor, ha megbízható emberről van szó.

Nekünk kell ismernünk a kérdéses adóst, így tudnunk kell anyagi hátteréről és szavahihetőségéről, ami nyilván házastársak esetén nem lehet probléma, de egy lazább rokoni köteléknél már okozhat kellemetlenségeket, ami mindig nagyon súlyos, jogi következményekkel jár.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.